1. FAQ DANA INSPIRASI MALAYSIA (INSPIRASIKU)

 • Bantuan Kewangan sebanyak / sehingga RM500 seorang anak bagi sekolah rendah dan menengah. 

 • Bantuan Kewangan sebanyak / sehingga RM1,000 seorang pelajar bagi Institusi Pengajian Tinggi.

 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM 930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak. 

 

 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak. 

 

 

 • Maklumat yang dikemukakan dalam borang permohonan palsu.
 • Dapat dibuktikan bantuan yang diberikan telah disalahgunakan kepada perkara-perkara yang menyalahi syarak dan undang-undang negara.
 • Pendapatan melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).

 • Sekolah rendah : Tahun 1 – Tahun 6
 • Sekolah menengah : Tingkatan 1 – Tingkatan 6 atas
 • Institut Pengajian Tinggi :
  a) Sijil  
  b) Diploma
  c) Ijazah

 • Laman web www.yapeim.my; 
 • Laman Inspirasiku Dana Inspirasi Malaysia;
 • Pusat Pentadbiran YaPEIM Negeri atau YaPEIM

 • Laman web www.yapeim.my; 
 • Laman Inspirasiku Dana Inspirasi Malaysia;
 • Pusat Pentadbiran YaPEIM Negeri atau YaPEIM

Sekolah rendah & menengah : 

 1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 2. Salinan Kad Pengenalan Anak
 3. Salinan Yuran Anak 
 4. Salinan Penyata Pendapatan/Slip Gaji
 5. Salinan Akaun Bank

Institut Pengajian Tinggi :

 1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 2. Salinan Kemasukan Belajar/CGPA
 3. Salinan Penyata Pendapatan/Slip Gaji
 4. Salinan Akaun Bank

 • Tunai : Melalui pejabat-pejabat YaPEIM
 • Cek : Pos laju
 • Pemindahan akaun

 • Sekolah rendah & menengah : setiap tahun mengikut tahun pembelajaran mengikut kadar / syarat yang ditetapkan.
 • Institut Pengajian Tinggi : setiap semester mengikut tahun pembelajaran mengikut kadar / syarat yang ditetapkan.

Ya mengikut pada kadar / syarat yang ditetapkan.

Tidak

 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM 930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak.

 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak.

 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM 930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak. 

 

 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak. 

 

Tidak

Dokumen yang tidak lengkap, tidak akan diproses.

Semua salinan dokumen perlulah mendapat cop pengesahan daripada pegawai A (Pegawai Kerajaan)/ Penghulu/ Ketua Kampung/Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung/ Nazir atau Pegawai yang boleh membuat pengesahan dokumen.

 • Bank Islam
 • BSN
 • Maybank

Tidak Layak

 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak.

 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak.

Ya

Ya

Ya. Dilampirkan surat akuan anak angkat dari pihak JKM/mahkamah.

Ya sekiranya berdaftar.