1. Menyedia aktiviti pendidikan di peringkat rendah, menengah dan tertiari bertujuan mengeluarkan sasaran penerima manfaat dan keluarganya daripada kemiskinan tegar.

  2. Memimpin perkembangan pemikiran dalam pembangunan ekonomi Islam serta kewangan dan bantuan sosial melalui penganjuran atau penajaan sumbang saran/ bengkel/ seminar/ persidangan, penulisan/ buku dan program yang berkaitan.