1. Menyediakan program komuniti sama ada secara berpanjangan atau sekali (“one-off”), bagi menangani isu-isu setempat.

  2. Mengklasifikasi program keusahawanan kepada kumpulan nano dan mikro dengan kerjasama strategik bagi melonjakkan mereka ke peringkat yang lebih tinggi.

  3. Mengagihkan sumbangan amal jariah kepada benefisiari secara telus dan efektif.