Latar Belakang

Direktori :

 • Pengenalan
 • Visi & Misi
 • Lembaga Pemegang Amanah
 • Pengurusan Utama

Penubuhan Awal

13 Oktober 1976

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952.

13 Oktober 1976

20 Julai 1984

Penstrukturan Semula

Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada masa itu.

20 Julai 1984

1985

Pentadbiran

YaPEIM ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah melalui Surat Ikatan Amanah YaPEIM.

1985

Struktur Pengurusan Kewangan

Struktur Korporat

Wawasan

Institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah.

Penyataan Misi

Komited dalam usaha memperkasa ekonomi ummah dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti.

Tagline

“MEMACU KEJAYAAN BERSAMA”

Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam budaya korporat YaPEIM :

 1. Amanah
 2. Efisien
 3. Peka
 4. Cekap
 5. Integriti

Objektif Korporat

SOSIAL BISNES & BISNES

 1. Pelaksanaan Program-program sosial bisnes yang berdaya saing, inovatif, efisien, berkualiti dan patuh Syariah yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kemudahan pembiayaan mikro kredit, platform dan sokongan dalam pembangunan usahawan.
 2. Pelaksanaan aktiviti bisnes yang dapat menjana keuntungan kepada institusi bagi memperkukuhkan kedudukan institusi melalui Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran yang cekap dan mengamalkan amalan Tadbir Urus yang baik.

 

PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI & AMAL JARIAH

 1. Membudaya dan menyediakan prasarana yang mudah dan diyakini untuk masyarakat beramal jariah.
 2. Penyampaian sumbangan amal jariah kepada benifisiari dengan pelbagai pendekatan yang telus dan efektif serta bermanfaat kepada ummah.

Senarai Nama Ahli :

 1. Dato’ Hj. Mohd Redza Shah bin Abdul Wahid (Pengerusi)
 2. Dato’ Dr. Mahfodz bin Mohamed
 3. Dato’ Mohd Sumali bin Reduan
 4. Prof. Dr. Mohamad Akram bin Laldin
 5. Prof. Madya Dr. Aznan bin Hasan
 6. Dr. Azrul Azlan bin Iskandar Mirza
 7. Tn. Ir. Zainal Ariffin bin Osman
 8. Tn. Hj. Madzlan bin Mohamad Hussain
 9. Tn. Romil bin Shamsudin
 10. Pn. Sharifah Wahaida Lailatul binti Syed Hassan Sagaff
         1.  

Pengurusan Utama

 1. Puan Parihah Hasan
  Pemangku Ketua Pengarah YaPEIM

 2. Hj. Mohammad Zamri Zakaria
  Pengarah Kanan Pengurusan Dana Infaq & Pembangunan Sosio-ekonomi

 3. Mohamad Fozi Hj. Tunggal
  Pengarah Kewangan & Pentadbiran

 4. Puan Sabariah Zainal Abidin
  Pengarah Perancangan Polisi & Kualiti

Penubuhan Awal

13 Oktober 1976

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952.

13 Oktober 1976

20 Julai 1984

Penstrukturan Semula

Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada masa itu.

20 Julai 1984

1985

Pentadbiran

YaPEIM ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah melalui Surat Ikatan Amanah YaPEIM.

1985

Struktur Pengurusan Kewangan

Struktur Korporat

Wawasan

Institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah.

Penyataan Misi

Komited dalam usaha memperkasa ekonomi ummah dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti.

Tagline

“MEMACU KEJAYAAN BERSAMA”

Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam budaya korporat YaPEIM :

 1. Amanah
 2. Efisien
 3. Peka
 4. Cekap
 5. Integriti

Objektif Korporat

SOSIAL BISNES & BISNES

 1. Pelaksanaan Program-program sosial bisnes yang berdaya saing, inovatif, efisien, berkualiti dan patuh Syariah yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kemudahan pembiayaan mikro kredit, platform dan sokongan dalam pembangunan usahawan.
 2. Pelaksanaan aktiviti bisnes yang dapat menjana keuntungan kepada institusi bagi memperkukuhkan kedudukan institusi melalui Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran yang cekap dan mengamalkan amalan Tadbir Urus yang baik.

 

PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI & AMAL JARIAH

 1. Membudaya dan menyediakan prasarana yang mudah dan diyakini untuk masyarakat beramal jariah.
 2. Penyampaian sumbangan amal jariah kepada benifisiari dengan pelbagai pendekatan yang telus dan efektif serta bermanfaat kepada ummah.

Senarai Nama Ahli :

 1. Datuk Dr. Mohd Daud Bakar (Pengerusi)
 2. Dr. Rosli Yaakop
 3. Prof. Dr. Mohd Akram Laldin
 4. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman
 5. Puan Hjh. Jamilah Ibrahim
 6. Puan Hjh. Rohana Kamarudin
 7. Pn. Sharifah Wahaida Lailatul Syed Hassan Sagaff
 8. Tn. Hj. Mukhtar Ramli
 9. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail
 10. Dr. Ahmad Zainuddin Abdullah


Pengurusan Utama

 1. Puan Parihah Hasan
  Pemangku Ketua Pengarah YaPEIM

 2. Hj. Mohammad Zamri Zakaria
  Pengarah Kanan Pengurusan Dana Infaq & Pembangunan Sosio-ekonomi

 3. Mohamad Fozi Hj. Tunggal
  Pengarah Kewangan & Pentadbiran

 4. Puan Sabariah Zainal Abidin
  Pengarah Perancangan Polisi & Kualiti

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay