Latar Belakang

Direktori :

 • Pengenalan
 • Visi & Misi
 • Lembaga Pemegang Amanah
 • Pengurusan Utama

Penubuhan Awal

13 Oktober 1976

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952.

13 Oktober 1976

20 Julai 1984

Penstrukturan Semula

Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada masa itu.

20 Julai 1984

1985

Pentadbiran

YaPEIM ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah melalui Surat Ikatan Amanah YaPEIM.

1985

Wawasan

Institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah.

Penyataan Misi

Komited dalam usaha memperkasa ekonomi ummah dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti.

Tagline

“Terus Melonjak Memacu Kejayaan”

Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam budaya korporat YaPEIM :

 1. Amanah
 2. Efisien
 3. Peka
 4. Cekap
 5. Integriti

Objektif Korporat

SOSIAL BISNES & BISNES

 1. Pelaksanaan Program-program sosial bisnes yang berdaya saing, inovatif, efisien, berkualiti dan patuh Syariah yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kemudahan pembiayaan mikro kredit, platform dan sokongan dalam pembangunan usahawan.
 2. Pelaksanaan aktiviti bisnes yang dapat menjana keuntungan kepada institusi bagi memperkukuhkan kedudukan institusi melalui Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran yang cekap dan mengamalkan amalan Tadbir Urus yang baik.

 

PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI & AMAL JARIAH

 1. Membudaya dan menyediakan prasarana yang mudah dan diyakini untuk masyarakat beramal jariah.
 2. Penyampaian sumbangan amal jariah kepada benifisiari dengan pelbagai pendekatan yang telus dan efektif serta bermanfaat kepada ummah.

Senarai Nama Ahli :

 1. Dato’ Hj. Mohd Redza Shah bin Abdul Wahid (Pengerusi)
 2. Datuk Mohammad bin Ismail
 3. Dato’ Dr. Mahfodz bin Mohamed
 4. Prof. Dr. Mohamad Akram bin Laldin
 5. Prof. Madya Dr. Aznan bin Hasan
 6. Dr. Azrul Azlan bin Iskandar Mirza
 7. Tn. Ir. Zainal Ariffin bin Osman
 8. Tn. Hj. Madzlan bin Mohamad Hussain
 9. Tn. Romil bin Shamsudin

Pengurusan Utama

 1. Puan Parihah Hasan
  Pemangku Ketua Pengarah YaPEIM
 2. Tuan Haji Awang @ Musran Tawil
  Timbalan Ketua Pengarah Pelaburan
 3. Tuan Haji Mohammad Zamri Zakaria
  Pengarah Kanan di Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Operasi
 4. Puan Sabariah Zainal Abidin
  Pengurus Besar di Pejabat Pengarah Pengurusan Strategik
 5. Encik Mohamad Fozi Haji Tunggal
  Timbalan Pengurus Besar di Pejabat Pengarah Khidmat Pengurusan