Tender Terbuka “Proposed Renovation Works For YaPEIM Headquarters at Level G, 4 & 5, Block Z1, Ochre@Alamanda,Putrajaya” [TUTUP]

BUTIRAN TENDER SYARAT
PENYERTAAN TENDER
TARIKH DAN MASA PENJUALAN DOKUMEN PELAWAAN TENDER HARGA JUALAN DOKUMEN PELAWAAN TENDER TARIKH
TUTUP TENDER

No. Tender:
YaPEIM/DSDI-SPO/TB (PK)-002/24


TENDER TERBUKA “PROPOSED RENOVATION WORKS FOR YaPEIM HEADQUARTERS AT LEVEL G, 4 & 5, BLOCK Z1, OCHRE @ALAMANDA, PUTRAJAYA”


Pelawaan adalah berdasarkan kepada kategori seperti berikut:

i. Bangunan (B04 & B07); dan,

ii. Mekanikal dan Elektrikal (M15).

Petender wajib memenuhi syarat berikut:i. Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred 6 ke atas; dan

ii. Mempunyai Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan (SPKK), CIDB; atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan;

DAN

iii. Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) dengan Pusat Khidmat Kontraktor, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi;

iv. Terbuka kepada kontraktor Bumiputera dan bukan Bumiputera

•TEMPOH SAH SIJIL HENDAKLAH TIDAK KURANG DARI 31 DISEMBER 2024

 •KEBENARAN KHAS DAN / ATAU KONTRAKTOR YANG DIGANTUNG PENDAFTARAN OLEH CIDB TIDAK DITERIMA.

Tarikh penjualan dokumen pelawaan tender:

Bermula 28 Jun 2024 sehingga 12 Julai 2024

Isnin – Khamis:
9.30 pagi – 12.30 tengah hari
2.30 petang – 4.00 petang

Jumaat:
9.30 pagi – 11.30 pagi
3.00 petang – 4.30 petang

Tempat:
(i)Seksyen Perolehan
YaPEIM,

No. 46E-1, Tingkat 2, Mentari Business Park, Jalan PJS 8/2, Dataran Mentari,
46150 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan

(ii)Lawatan Tapak Projek
(semasa lawatan tapak)
pada 3 Julai 2024,

10.00 pagi – 1.00 petang

i. Harga dokumen pelawaan tender:

RM101.00

ii. Bayaran secara online:

https://pay.yapeim.my/Tender-Terbuka-Fasa-2-Ubahsuai-Bangunan-Ibu-Pej-YaPEIM-di-Ochre

“Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia”

Tarikh Tutup Penyerahan Borang Tender:

16 Julai 2024


Masa:


12.00 tengah hari

   1. Satu Syarikat hanya dibenarkan untuk membuat satu pembelian dokumen pelawaan tender. Pelawaan hanya akan dibuka seperti tarikh dan waktu yang dinyatakan di atas. Penama yang ditauliahkan di dalam sijil pendaftaran seperti di syarat penyertaan atau wakil syarikat adalah dibenarkan untuk membeli Dokumen Pelawaan Tender. Sila bawa bersama sijil-sijil seperti di Syarat Penyertaan serta Surat Wakil Kuasa bagi tujuan semakan pihak urusetia. Hanya petender yang masih dalam tempoh sah laku sijil pendaftaran sahaja yang akan dipertimbangkan kelulusan untuk pembelian dokumen pelawaan tender.


   2. Syarikat yang ingin memasuki tawaran di atas dikehendaki membayar secara atas talian di hthttps://pay.yapeim.my/Tender-Terbuka-Fasa-2-Ubahsuai-Bangunan-Ibu-Pej-YaPEIM-di-Ochre berjumlah RM101.00 atas nama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia sebagai bayaran Dokumen Pelawaan Tender (Dokumen dijual dalam bentuk soft copy melalui kod QR). Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. 

   3. Dokumen tender tidak akan dikeluarkan selepas tamat tempoh tersebut di atas. Dokumen Pelawaan Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender di alamat:

    SEKSYEN PEROLEHAN
    YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA
    NO. 46E-1, TINGKAT 2, MENTARI BUSINESS PARK, JALAN PJS 8/2, DATARAN MENTARI,
    46150 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN 

   4. Dokumen Pelawaan Tender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan YaPEIM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya ke atas dokumen yang dihantar melalui Pos atau Kurier.

   5. URUSETIA TENDER UNTUK DIHUBUNGI:
    1. PN. JIHADA BINTI RIDZWAN : 012-743 2527
    2. PN. WATINAH BINTI HAJI YASIN : 019-385 2385

                   Versi penuh file PDF boleh dimuat turun di sini –> Klik Sini