Teras Bisnes

YaPEIM HOLDINGS SDN BHD (yhsb)

Aktiviti utama di YHSB adalah seperti berikut:

1.Pengurusan & Pembangunan Hartanah

  • Pengurusan Hartanah dan Pembangunan Tanah YaPEIM, Institusi Milik Penuh YaPEIM (IMP), dan Institusi di Bawah Kawalan (IBK)  YaPEIM berpusat di YHSB.


2. Pengurusan Takaful

  • Pengurusan Takaful bagi pelaksanaan Ar Rahnu YaPEIM dan produk berkaitan emas.
  • Pengurusan Polisi Takaful Kemalangan Diri Berkelompok (GPA) dan Polisi Takaful Hayat Berkelompok (GTL) ke atas semua warga kerja YaPEIM/IMP/IBK yang sedang berkhidmat termasuk Lembaga Pemegang Amanah YaPEIM.


3. Pelaburan & Pendanaan

  • Pengurusan peningkatan sumber modal bagi pelaksanaan dan pengukuhan Program Mikro Kredit Ar Rahnu YaPEIM.
  • Penambahan dana baru bagi pengukuhan projek sedia ada.


4. Pengurusan Teknologi Maklumat & Pendigitalan

  • Perkhidmatan ICT secara berpusat dan pelaksanaan inovasi dan pendigitalan ke atas semua produk dan perkhidmatan YaPEIM,IMP dan IBK.
  • Pemantapan Aplikasi dan penggunaan Sistem.
  • Pengukuhan Infrastruktur ICT yang stabil dan selamat.
  • Pelaksanaan Digital Business