Notis Tender Terbuka YaPEIM

Tender adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang dinyatakan untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut :-

BILNOMBOR SEBUT HARGATAJUK TENDERKELAYAKANTARIKH TUTUP
1.YaPEIM/ DKW-UPR/SH-001SABAH
A) BAHASA MELAYU : 36,510 MODUL
B) SEJARAH : 36,510 MODUL

SARAWAK
A) BAHASA MELAYU : 36,060 MODUL
B) SEJARAH : 36,060 MODUL

I) SSM MEMLIKI TARAF BUMIPUTERA
II) MOF
1 NOVEMBER 2022 JAM 1.00 PETANG

2.YaPEIM/ DKW-UPR/SH-002SEMENANJUNG
A) BAHASA MELAYU : 121,240 MODUL
B) SEJARAH : 121, 240 MODUL
I) SSM MEMLIKI TARAF BUMIPUTERA
II) MOF
1 NOVEMBER 2022 JAM 1.00 PETANG

Perincian Sebut Harga Sabah & Sarawak : https://www.yapeim.my/wp-content/uploads/2022/10/Tender_Sarawak_Sabah.pdf

Perincian Sebut Harga Semenanjung: https://www.yapeim.my/wp-content/uploads/2022/10/Tender_Semenanjung.pdf

  1. Keutamaan akan diberikan kepada pembekal tempatan yang berdaftar dengan SSM dan memiliki Taraf Bumiputera

2.  Dokumen salinan perlu dihantar kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia:

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yanng masih berkuatkuasa.

b) Sijil Akaun Pendaftaran daripada Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang masih sah.

c) Sijil Taraf Bumiputera (STB).

d) Dokumen pendaftaran Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST).

3. Syarikat tempatan dikehendaki untuk melampirkan Salinan PDF Sijil Akuan Pendaftaran yang masih sah tempoh seperti syarat yang ditetapkan.

4.     Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan No. Sebut Harga ditulis di sebelah atas kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga beralamat:

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA

No. 46E-1, Mentari Business Park, Jalan PJS 8/2, Dataran Mentari, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

5.     Iklan tender ini juga boleh dirujuk di laman web Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia di alamat berikut:

    Laman Web: www.yapeim.my

6.     Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi Urusetia Sebut Harga di talian 019-3852385/ 019-5663012/ 012-7432527/ 011-63356

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) berhak untuk menerima atau menolak dan tidak terikat untuk memaklumkan mana-mana permohonan atau membatalkan pelawaan tanpa perlu membayar balik apa-apa perbelanjaan atau kerugian yang ditanggung oleh mana-mana pemohon. Semua keputusan yang dibuat oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia adalah MUKTAMAD.