Inisiatif

Tiga Teras Utama​

Sosial Bisnes

Sosioekonomi

Rekod 1985 - Jun 2021

Agihan Amal Jariah Terkumpul

Penerima manfaat terdiri daripada :

  • Pelajar
  • Keluarga miskin
  • Usahawan
  • Anak yatim / miskin
  • Kumpulan B40
  • Pertubuhan kebajikan/institusi pendidikan
  • Kumpulan sasar yang dikenalpasti
Seramai 4.69 juta penerima manfaat dengan
jumlah agihan sebanyak RM 631.35 juta

Rekod Kewangan

Pencapaian & Prestasi Kewangan 2019

Perancangan 2020

Halatuju Strategik 2020