Teras Pembangunan Sosioekonomi & Amal Jariah

Sinar Lestari YaPEIM

PENGENALAN

Projek Sinar Lestari YaPEIM ini adalah selaras dengan pelaksanaan Is’ad al-Usrah yang digagaskan oleh YB Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) seiring dengan semangat Wawasan Kemakmuran Bersama 2090 (WKB2030) dengan memberi focus kepada pembinaan ekosistem sosial baharu, peluang agihan faktor ekonomi yang lebih baik, seterusnya kesan signifikan yang bermula daripada sebuah keluarga yang baik akan membentuk satu sistem masyarakat asnaf, mereka yang kurang bernasib baik serta yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup.

 1. PENYELARAS PROGRAM – Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
  Berperanan mengatur, menyelaras dan memperakukan calon/lokasi yang telah dipilih oleh Majlis Agama Islam/Agensi Mengurus Zakat di setiap Negeri bagi tujuan pelaksanaan Program Inspirasiku My H.A.U.S anjuran YaPEIM.

 2. PELAKSANA PROGRAM – Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)
  Berperanan merancang, menyelaras dan memantau TUJUH (7) Teras Sokongan Sinar Lestari YaPEIM yang ditawarkan kepada kumpulan sasar.

OBJEKTIF

 1. Mengurangkan bebanan golongan miskin/kurang bernasib baik dengan memfokuskan dalam menyediakan keperluan asas iaitu tempat tinggal.
 2. Memberi sokongan daripada segi meningkatkan sahsiah diri dan kemahiran dalam meneruskan kelestarian hidup.
 3. Mengatur dan menghimpun (yang mana bersesuaian) pelaksanaan program ini dengan mengambilkira peluang dan ruang yang ada untuk dimanfaatkan untuk mempromosikan YaPEIM kepada masyarakat. Di samping itu kaedah ini dilihat dapat menjimatkan masa dan kos.
 4. Menyediakan program yang bersesuaian kepada masyarakat agar setiap sumbangan yang disalurkan akan dimanfaatkan sepenuhnya kepada pembangunan sosioekonomi ummah.
 5. Pelaksanaan program ini dilihat lebih focus dan berkesan dalam memberi manfaat kepada kumpulan sasar dengan meluas di seluruh negara.

KATEGORI & KRITERIA PENERIMA

Kategori/Kumpulan Sasar

A) Pasangan Suami/Isteri. Kategori Miskin/Kurang Bernasib Baik

B) Ibu Tunggal. Kategori Miskin/Kurang Bernasib Baik

C) Anak Yatim Piatu. Kategori Miskin/Kurang Bernasib Baik

Kriteria Penerima

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia
 • Didaftarkan dalam Pengkalan Data Kemiskinan (PDK) dan Pengkalan Data Golongan Kurang Bernasib Baik (PDKBB)
 • Individu atau golongan yang ditimpa musibah seperti bencana, kemalangan, hilang punca pendapatan, masalah kesihatan dan sebagainya
 • Kerosakan rumah penerima disebabkan oleh keuzuran usia rumah atau bencana alam serta mempunyai geran tanah sendiri atau mendapat kebenaran secara bertulis daripada pemilik berdaftar
 • Mempunyai tanggungan anak-anak yang masih belajar dan belum berkahwin serta isi rumah yang lain
 • Pertimbangan yang utama daripada golongan B40/Asnaf yang ingin mengembangkan perniagaan atau berhasrat untuk berniaga

7 TERAS SOKONGAN & AKTIVITI

 1. Tempat Tinggal – Pembinaan/Ubahsuai Rumah, Sewaan rumah/Peralatan/Utiliti/Infrastruktur
 2. Pembangunan Sahsiah Diri – Program Kerohanian/Motivasi/Pembangunan Modal Insan
 3. Inspirasi Pendidikan Anak – Sokongan peralatan/Kewangan Persekolahan atau Universiti
 4. Transformasi Kerjaya – Sokongan kerjaya meningkatkan taraf hidup
 5. Pemerkasaan Latihan Kemahiran – Sokongan latihan/teknikal dan kursus keusahawanan
 6. Kelestarian Kehidupan – Bantuan/Pembiayaan Perniagaan
 7. Apresiasi – Pengiktirafan dan ganjaran sebagai ikon penerima yang berjaya