Latar Belakang

Direktori :

 • Pengenalan >
 • Tim Pengurusan >
 • Lembaga Pemegang Amanah >
 • Visi & Misi >

Penubuhan Awal

13 Oktober 1976

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952.

20 Julai 1984
Penstrukturan Semula

Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada masa itu.

1985
Pentadbiran

YaPEIM ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah melalui Surat Ikatan Amanah YaPEIM.

Struktur Pengurusan Kewangan

Struktur Korporat

Tim Pengurusan

Daripada kiri :

 1. Hj. Mohammad Zamri Zakaria
  Pengarah Pengurusan Dana Infaq & Pembangunan Sosio-ekonomi
 2. Puan Parihah Hasan
  Pemangku Ketua Pengarah YaPEIM
 3. Mohamad Fozi Hj. Tunggal
  Pengarah Kewangan & Pentadbiran
 4. Puan Sabariah Zainal Abidin
  Pengarah Perancangan Polisi & Kualiti

Ahli Lembaga Pemegang Amanah YaPEIM

 1. Datuk Dr. Mohd Daud Bakar
  Pengerusi
 2. Dr. Rosli Yaakop
 3. Prof. Dr. Mohd Akram Laldin
 4. Puan Hjh. Jamilah Ibrahim
 5. Puan Hjh. Rohana Kamarudin
 6. Pn. Sharifah Wahaida Lailatul Syed Hassan Sagaff
 7. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail
 8. Tn. Hj. Mukhtar Ramli
 9. Dr. Ahmad Zainuddin Abdullah
 10. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman

Wawasan

Institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah.

Penyataan Misi

Komited dalam usaha memperkasa ekonomi ummah dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti.

Tagline

“MEMACU KEJAYAAN BERSAMA”

Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam budaya korporat YaPEIM :

 1. Amanah
 2. Efisien
 3. Peka
 4. Cekap
 5. Integriti

Objektif Korporat

SOSIAL BISNES & BISNES

 1. Pelaksanaan Program-program sosial bisnes yang berdaya saing, inovatif, efisien, berkualiti dan patuh Syariah yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kemudahan pembiayaan mikro kredit, platform dan sokongan dalam pembangunan usahawan.
 2. Pelaksanaan aktiviti bisnes yang dapat menjana keuntungan kepada institusi bagi memperkukuhkan kedudukan institusi melalui Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran yang cekap dan mengamalkan amalan Tadbir Urus yang baik.

 

PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI & AMAL JARIAH

 1. Membudaya dan menyediakan prasarana yang mudah dan diyakini untuk masyarakat beramal jariah.
 2. Penyampaian sumbangan amal jariah kepada benifisiari dengan pelbagai pendekatan yang telus dan efektif serta bermanfaat kepada ummah.

Penubuhan Awal

13 Oktober 1976

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952.

20 Julai 1984
Penstrukturan Semula

Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada masa itu.

1985
Pentadbiran

YaPEIM ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah melalui Surat Ikatan Amanah YaPEIM.

Struktur Pengurusan Kewangan

Struktur Korporat

Tim Pengurusan

Daripada kiri :

 1. Hj. Mohammad Zamri Zakaria
  Pengarah Pengurusan Dana Infaq & Pembangunan Sosio-ekonomi
 2. Puan Parihah Hasan
  Pemangku Ketua Pengarah YaPEIM
 3. Mohamad Fozi Hj. Tunggal
  Pengarah Kewangan & Pentadbiran
 4. Puan Sabariah Zainal Abidin
  Pengarah Perancangan Polisi & Kualiti

Ahli Lembaga Pemegang Amanah YaPEIM

 1. Datuk Dr. Mohd Daud Bakar
  Pengerusi
 2. Dr. Rosli Yaakop
 3. Prof. Dr. Mohd Akram Laldin
 4. Puan Hjh. Jamilah Ibrahim
 5. Puan Hjh. Rohana Kamarudin
 6. Pn. Sharifah Wahaida Lailatul Syed Hassan Sagaff
 7. Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail
 8. Tn. Hj. Mukhtar Ramli
 9. Dr. Ahmad Zainuddin Abdullah
 10. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman

Wawasan

Institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah.

Penyataan Misi

Komited dalam usaha memperkasa ekonomi ummah dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti.

Tagline

“MEMACU KEJAYAAN BERSAMA”

Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam budaya korporat YaPEIM :

 1. Amanah
 2. Efisien
 3. Peka
 4. Cekap
 5. Integriti

Objektif Korporat

SOSIAL BISNES & BISNES

 1. Pelaksanaan Program-program sosial bisnes yang berdaya saing, inovatif, efisien, berkualiti dan patuh Syariah yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kemudahan pembiayaan mikro kredit, platform dan sokongan dalam pembangunan usahawan.
 2. Pelaksanaan aktiviti bisnes yang dapat menjana keuntungan kepada institusi bagi memperkukuhkan kedudukan institusi melalui Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran yang cekap dan mengamalkan amalan Tadbir Urus yang baik.

 

PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI & AMAL JARIAH

 1. Membudaya dan menyediakan prasarana yang mudah dan diyakini untuk masyarakat beramal jariah.
 2. Penyampaian sumbangan amal jariah kepada benifisiari dengan pelbagai pendekatan yang telus dan efektif serta bermanfaat kepada ummah.