Teras Bisnes Sosial

Tabung Ibadah Qurban YaPEIM adalah merupakan inisiatif terbaharu YaPEIM dalam usaha memperkukuh ekonomi ummah dan masyarakat setempat. 

Tabung ini dikendalikan oleh Koperasi Ibadah Korban YaPEIM Berhad yang ditubuhkan dan didaftarkan oleh YaPEIM di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 17 Jun 2011 bersamaan 15 Rejab 1432H.

Antara Objektif utama penubuhan tabung ini termasuklah :

 1. Meningkatkan kesedaran dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah qurban secara terancang
 2. Menyediakan kemudahan tabungan bayaran qurban secara ansuran
 3. Melaksana dan mengagihkan daging qurban secara terancang untuk manfaat yang optimum kepada masyarakat Islam secara keseluruhan

KELEBIHAN & KEISTIMEWAAN UTAMA

Dengan menyediakan kaedah tabungan dan pembangunan prasarana (portal dan saluran pembayaran) bagi memudahkan masyarakat untuk merancang dan turut serta dalam pelaksanaan Ibadah Qurban / Aqiqah setiap tahun.

Pengwujudan panel-panel ini adalah bagi memastikan halatuju berada di landasan yang betul dan perjalanan skim ini mencapai tahap profesionalisme pengurusan yang tinggi.

 1. Jawatankuasa panel khas syariah Tabung Ibadah Qurban YaPEIM
  Dipengerusikan oleh Y.Bhg. S.S. Tan Sri Dato’ Seri Harussani Bin Hj Zakaria, Mufti Negeri Perak Darul Ridzuanmanakala ahli Panel Syariah (Khas) tersebut pula terdiri daripada Mufti Negeri Pulau Pinang, Kelantan danTerengganu.

 2. Jawatan Panel penasihat dasar dan operasi
  Yang dipengerusikan oleh Pengerusi YaPEIM. Manakala ahlinya terdiri daripada ketua-ketua agensi seperti YaPEIM,JAKIM, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS),Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan wakil Sekretariat Ar Rahnu Serantau.

Sejumlah 15,000 orang telah menerima manfaat daripada penganjuran program ini sejak diperkenalkan pada 2007.

Pelaksanaan Tabung Ibadah Qurban ini telah mendapat khidmat nasihat dan pandangan daripada pelbagai institusi berautoriti / penguatkuasa undang-undang negara; antaranya Bank Negara Malaysia, Pejabat Peguam Negara, Majlis Agama Islam Negeri-negeri dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Pemilihan negara-negara ini adalah berasaskan kepada keanggotaan di dalam Sekretariat Ar Rahnu Serantau dan negara yang berpotensi untuk diwujudkan.

Pemilihan rakan pelaksana ini adalah selepas dibuat semakan status penubuhan institusi-institusi tersebut dan mengambilkira hala tuju, misi dan visi yang digariskan.

BAGAIMANA NAK TURUT SERTA ?

Syarat Penyertaan

Tabung Ibadah Qurban YaPEIM terbuka kepada semua masyarakat.

Syarat-syarat penyertaan :-

 1. Anggota Koperasi Ibadah Korban YaPEIM Berhad; dan
 2. Menerima dan mematuhi Undang-undang Kecil Koperasi Ibadah Korban YaPEIM Berhad dan Aturan-aturan di bawahnya.

Kaedah Permohonan/Penyertaan

Untuk menyertai Tabung Ibadah Qurban YaPEIM , peserta boleh memohon pada bila-bila masa dengan:

 1. Mengisi Borang Permohonan Penyertaan Tabung Ibadah Qurban secara atas talian di Portal Tabung Ibadah Qurban YaPEIM

  atau

 2. Mengunjungi Cawangan Ar Rahnu YaPEIM berdekatan untuk pendaftaran penyertaan qurban dan caruman/bayaran Tabung Ibadah Qurban YaPEIM

MAKLUMAT LANJUT

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi pejabat TaQY seperti berikut :

Tabung Ibadah Qurban YaPEIM
No. 11, 11A & 11B, Wisma KIQYB,
Jalan Manau, Off Jalan Kampung Attap,
50460 KUALA LUMPUR.

No Telefon : 03-2276 6393

No. Faks : 03-2276 6627

Email : operasi@kiqyb.yapeim.my

Website : http://ibadahkorban.my

Inisiatif

ms_MYMalay