Teras Pembangunan Sosioekonomi & Amal Jariah

Program Celik Al-Quran Masyarakat (CQ-MAS) YaPEIM

Pengenalan

 • Terhasil dari pemerhatian Program Eksplorasi YaPEIM – ESSCOM Siri 1, didapati kebanyakan dari suku kaum etnik yang berada di beberapa buah pulau masih belum beragama Islam, tiada pendidikan formal dan belum mendapat mana-mana kerakyatan.
 • Sehubungan dengan itu, YaPEIM telah merangka satu pelan Pembangunan Pendidikan (khusus pengajian Al Quran) di daerah Semporna terutama kepada masyarakat Bajau Sama Laut (Palauh).
 • Program bermula pada Februari 2018 di Semporna, Sabah yang diadakan di sekolah rendah, lapangan (surau/dewan) dan Kelas Al-Quran Fardhu Ain (KAFA) dengan melibatkan pelajar berusia 7 – 12 tahun dengan kerjasama IPAQ bagi menjayakan kaedah pembelajaran yang mudah dan berkesan iaitu Kaedah ABAHATA.
 • Membantu masyarakat yang buta huruf Al-Quran kepada boleh membaca dan menulis Al-Quran dengan baik.

Objektif

 • Kerjasama yang berkesan melalui pendekatan National Blue Ocean Strategy (NBOS) dengan beberapa agensi/institusi/individu yang berkepentingan bagi membangun kelompok seperti komuniti desa dan pinggir bandar dalam bidang pendidikan dan agama islam.
 • Menggalakkan penglibatan masyarakat dan pemimpin setempat, guru-guru, ibubapa dan murid-murid untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah dan memperkasakan komuniti dari sudut sosioekonomi.
 • Meningkatkan sahsiah serta penglibatan murid dalam aktiviti bermanfaat di dalam dan luar sekolah dengan penglibatan kelas Al-Quran dan Fardu Ain.

Bentuk/Jenis Bantuan

 1. Latihan Tenaga Pengajar (TOT)
  Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) berasaskan kepada Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran (RPP) 30 jam pembelajaran ABAHATA yang akan dikendalikan oleh IPAQ.

 2. Kelas pembelajaran ABAHATA
  Kelas pembelajaran dengan menggunakan modul ABAHATA dan kaedah pembelajaran berkonsepkan fun and active learning selama 30jam yang akan dijalankan oleh guru-guru bertauliah TOT. Pemantauan akan dilakukan oleh IPAQ sebanyak 3 kali bagi memastikan keberhasilan dan keberkesanan kepada pelajar-pelajar.

Kumpulan Sasar

1.Pemilihan pelajar :

 • Terbuka : Dewasa 18 keatas
 • Sekolah : 7 – 17 tahun
 • Pelajar yang buta huruf Al Quran tidak boleh membaca dan menulis huruf hija’yah.
 • Terbuka kepada peserta beragama Islam dan tidak beragama.
 • Kerjasama :
  • Sekolah
  • Jabatan Agama
  • Pusat Pemulihan

2. Pemilihan guru TOT : Dewasa 18 keatas

 • Yang  boleh membaca dan menulis huruf hija’yah.
 • Beragama Islam dan tidak beragama.
 • Kerjasama :
  • Sekolah
  • Jabatan Agama
  •  Pusat Pemulihan