• Bantuan Kewangan sebanyak / sehingga RM500 seorang anak bagi sekolah
  rendah dan menengah.
 • Bantuan Kewangan sebanyak / sehingga RM1,000 seorang pelajar bagi
  Institusi Pengajian Tinggi.
 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM 930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak. 
 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak. 
 • Maklumat yang dikemukakan dalam borang permohonan palsu.
 • Dapat dibuktikan bantuan yang diberikan telah disalahgunakan kepada perkara-perkara yang menyalahi syarak dan undang-undang negara.
 • Pendapatan melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
 • Sekolah rendah : Tahun 1 – Tahun 6
 • Sekolah menengah : Tingkatan 1 – Tingkatan 6 atas
 • Institut Pengajian Tinggi :
  a) Sijil  
  b) Diploma
  c) Ijazah
 • Laman web www.yapeim.my; 
 • Laman Inspirasiku Dana Inspirasi Malaysia;
 • Pusat Pentadbiran YaPEIM Negeri atau YaPEIM
 • Sekolah rendah & menengah : 01 Disember 2019 – 31 Januari 2020
 • Institut Pengajian Tinggi :
  a) Permohonan baru : 2 bulan semasa tarikh terima surat tawaran
  b) Permohonan semester : 2 bulan sebelum masuk semester baru

Sekolah rendah & menengah : 

 1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 2. Salinan Kad Pengenalan Anak
 3. Salinan Yuran Anak 
 4. Salinan Penyata Pendapatan/Slip Gaji
 5. Salinan Akaun Bank

Institut Pengajian Tinggi :

 1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 2. Salinan Kemasukan Belajar/CGPA
 3. Salinan Penyata Pendapatan/Slip Gaji
 4. Salinan Akaun Bank
 • Tunai : Melalui pejabat-pejabat YaPEIM
 • Cek : Pos laju
 • Pemindahan akaun
 • Sekolah rendah & menengah : setiap tahun mengikut tahun pembelajaran mengikut kadar / syarat yang ditetapkan.
 • Institut Pengajian Tinggi : setiap semester mengikut tahun pembelajaran mengikut kadar / syarat yang ditetapkan.

Ya mengikut pada kadar / syarat yang ditetapkan.

 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM 930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak.

 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak.
 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM 930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak. 
 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak. 

Semua salinan dokumen perlulah mendapat cop pengesahan daripada pegawai A (Pegawai Kerajaan)/ Penghulu/ Ketua Kampung/Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung/ Nazir atau Pegawai yang boleh membuat pengesahan dokumen.

 • Lebihan pendapatan keluarga bersamaan atau tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) purata adalah RM930.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM1,170 bagi Sabah/Labuan dan RM990.00 bagi Sarawak.
 • PGK Kemiskinan tegar pula ditetapkan sebanyak RM580.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM710 bagi Sabah/Labuan dan RM 660.00 bagi Sarawak.

Ya. Dilampirkan surat akuan anak angkat dari pihak JKM/mahkamah.

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay